·  TEL. 935 932 198 · EMAIL cemollet@cemollet.eu
 · 

Serveis

Servei d'orientaciˇ i psicopedagogia


 

El  gabinet d'orientació està al servei d'alumnes, famílies i professors/es amb l'objectiu d'atendre les demandes relacionades amb el procés d'ensenyament i aprenentatge, així com el  benestar emocional  i psicològic.

Hi ha diferents àmbits d'actuació:
     -    Alumnes: realitzant exploracions i orientacions. Col·laborant en la planificació dels Plans Individualitzats i el seu seguiment. Valorant l'evolució d'aspectes que afecten en d'aprenentatge (lateralitat, llenguatge, etc.) i proposant pautes de treball.
      -    Professors/es: assessorament en  diferents pautes per alumnes individuals, en funcions de tutoria.  Avaluació en proves col·lectives i processos d'ensenyament i aprenentatge amb la posterior planificació de les mesures necessàries i el seu seguiment.
       -       Famílies: assessorament personalitzat a pares per temes d'hàbits, rutines, desenvolupament  físic i cognitiu, emocional, etc. .

      -        Professionals extens: coordinació per intercanviar informació i pla d'acció.