·  TEL. 935 932 198 · EMAIL cemollet@cemollet.eu
 · 

Escola

lecto

CompromÝs educatiu

Junts constru´m futur

LA VISIÓ
La nostra  visió  es concreta amb la frase "Junts construïm futur”  ja que com entitat volem col·laborar amb les famílies per  aconseguir l'excel·lència en el procés integral d'ensenyament i aprenentatge per arribar a obtenir  alumnes competents tant en el moment actual com en un futur.

Volem  desenvolupar al màxim les  intel·ligències a partir de l'aprenentatge significatiu on l'alumne és el protagonista de tot el  procés. Es segueix el model de les intel·ligències múltiples  de Howard Garnerd propiciant tot tipus d'experiències i situacions per al seu desenvolupament.

Totes aquestes accions no es poden aconseguir si no s'estableix una estreta relació entre família i escola a partir de la comunicació, participació i cooperació.

 

LA MISSIÓ

El CEM és una escola d'Educació Infantil, Primària i Secundària,  amb 80 anys d'experiència educativa amb l'objectiu de la millora constant en tots els àmbits  i amb el compromís en oferir el millor als alumnes, les famílies i als educadors/es.

La formació és vol aconseguir partint del model  de l'Informe Delors :

-          Aprendre a conèixer:  els alumnes han de tenir eines, interès , actitud i curiositat per poder aprofitar les seves capacitats i possibilitats d'aprendre en qualsevol moment de la seva vida.

-          Aprendre a fer: a partir del proporcionar experiències que permetin  adquirir les competències  per trobar solucions a diferents problemes i situacions, coneixent profundament diferents eines 

-          Aprendre a conviure. Treballar a partir dels valors que proporcionin competències socials,  comprensió, empatia  i  tolerància.

-          Aprendre a ser.  A partir de l'enfortiment  dels diferents  àmbits de la personalitat, fomentant   l'autonomia personal  i el criteri propi acord amb els valors.

L'equip humà (docents, administració i serveis) està totalment implicat per aconseguir  la missió,  treballant en equip, amb esperit creatiu i innovador  generant un tarannà propi .

 

ELS VALORS

Els valors que ens inspiren són:

-          Esforç  i constància.

-          Autonomia i responsabilitat.

-           Respecte i empatia

-          Comunicació i diàleg

-          Participació i col·laboració

-          Creativitat

-          Excel·lència

http://ampa.escolabellaterra.cat/wp-content/uploads/2016/05/escolanova_logo.png