·  TEL. 935 932 198 · EMAIL cemollet@cemollet.eu
 · 

Etapes

sortida

Primāria


Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17 h.

  • Matemàtiques: Projecte basat en les intel·ligències múltiples de Gadner. 
  • English Project: Els alumnes faran servir l'anglès a partir de la creació de contextos significatius a llengua anglesa de forma  habitual. 
  • Padrins: Els alumnes de Primària són padrins/es i acompanyen en el seu aprenentatge lector, artístic  i d'expressió oral a alumnes d'Educació Infantil, augmentant la seva responsabilitat i coneixement de processos d'aprenentatge.
  • Intel·ligència cinètic corporal: a partir de moviments específics es milloren les connexions neuronals.
  • Audiovisuals (5è i 6è):

Immersos en una societat on un percentatge molt elevat d'informació es transmet amb  mitjans audiovisuals s'ha de capacitar als futurs ciutadans  en la recepció  i  emisió d'aquests llenguatges així com el el domini de la tecnologia necessaria.

Davant d'aquesta necessitat, el CENTRE D'ESTUDIS MOLLET fa 20 cursos, 19 anys que té un projecte que fa competents als seus alumnes  per poder emetre i rebre missatges de certa complexitat en cadascun dels vehicles treballats: FOTOGRAFIA, RÀDIO, CINEMA i TV, aquest projecte té una transversalitat que permet realitzar accions interdisciplinars i reforçar les altres àrees especialment les lingüístiques.

Amb l'objectiu de fer aquests aprenentatges significatius pels nois i noies, s'ha intentat portat a la pràctica o sigui fora de l'escola les seves produccions presentant-les a concursos com el de Mans Unides, que ens han proporcionat diferents premis o realitzant un progama de ràdio setmanal i en directe a Radio Mollet que és diu "L'Edat del Pavo” pel qual l'emisora molletana de rebre una mencio als premis RAC

  • Alimentació: Per tal de mantenir dieta equilibrada es treballa com alimentar-nos a l'hora d'esmorzar. 
  • Lectura: Els alumnes gaudeixen d'una amplia biblioteca d'aula amb servei de préstec.

Immersos en una societat on un percentatge molt elevat d'informació es transmet amb  mitjans audiovisuals s'ha de capacitar als futurs ciutadans  en la recepció  i  emisió d'aquests llenguatges així com el el domini de la tecnologia necessaria .

 

Davant d'aquesta necessitat, el CENTRE D'ESTUDIS MOLLET fa 20 cursos , 19 anys que té un projecte que fa competents als seus alumnes  per poder emetre i rebre missatges de certa complexitat en cadascun dels vehicles treballats:

 

FOTOGRAFIA, RÀDIO, CINEMA i  TV,

 

Aquest projecte té una transversalitat que permet  realitzar accions interdisciplinars i reforçar les altres àrees especialment les lingüístiques.

 

Amb l'objectiu de fer aquests aprenentatges significatius pels nois i noies , s'ha intentat portat a la pràctica o sigui fora de l'escola les seves produccions presentant-les a  concursos com el de Mans Unides ,  que ens han proporcionat diferents premis o realitzant un progama de ràdio setmanal i en directe a Radio Mollet que és diu "L'Edat del Pavo” pel qual l'emisora molletana de rebre una mencio als premis RAC